Proces rejestracji znaku towarowego w Chinach: kroki, wymagania i pułapki

Proces rejestracji znaku towarowego

Jak zarejestrować znak towarowy w Chinach? To pytanie powinny zadać sobie zarówno firmy eksportujące towary lub usługi na rynek chiński, jak i przedsiębiorstwa prowadzące import z Chin i zlecające produkcję tamtejszym fabrykom. O formalność tę należy zadbać możliwie najwcześniej – najlepiej jeszcze przed faktycznym nawiązaniem kontaktów biznesowych z chińskimi partnerami. Jak wygląda proces rejestracji znaku towarowego w Państwie Środka? Sprawdź, co warto wiedzieć na temat tej procedury, by skutecznie zabezpieczyć interesy swojej firmy!

Jak zarejestrować znak towarowy w Chinach – przebieg procedury

Przedsiębiorstwa planujące współpracę z chińskimi kontrahentami muszą przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, że proces rejestracji znaku towarowego w Chinach zajmuje co najmniej kilka miesięcy. Z tego powodu firmy powinny dopełnić tej formalności odpowiednio wcześnie – jeszcze przed rozpoczęciem współpracy z partnerami z Chin.

Jak zarejestrować znak towarowy w Chinach? Pierwszym krokiem tej procedury jest kontakt z profesjonalnym pełnomocnikiem, najlepiej takim, który działa lokalnie na miejscu w Chinach. Specjalista zajmie się przyporządkowaniem odpowiednich klas i podklas produktów lub usług, które mają zostać zgłoszone do ochrony, a także przygotuje stosowny wniosek i następnie złoży go w Chińskim Urzędzie Patentowym. Przedsiębiorcy muszą bowiem wiedzieć, że do skutecznej rejestracji znaku towarowego w Chinach konieczne jest pośrednictwo wykwalifikowanego pełnomocnika. Zagraniczni przedsiębiorcy nie mają prawa składania wniosku o ochronę marki samodzielnie.

Po złożeniu wniosku o ochronę znaku towarowego w Chińskim Urzędzie Patentowym, po upływie ok. czterech tygodni przedsiębiorca otrzymuje numer rejestru. W ciągu kolejnych ok. trzech miesięcy urząd powinien wydać wstępną decyzję w sprawie rejestracji danego znaku towarowego w Chinach. Wówczas możliwe są dwie sytuacje: urząd może wystosować albo wstępną akceptację przedłożonego wniosku (w takim przypadku informacja o tym fakcie jest publikowana w ogólnodostępnym biuletynie), albo zdecydować o odmowie – w tej sytuacji firma ma prawo do odwołania w ramach osobnej procedury trwającej zazwyczaj ok. dziewięciu miesięcy. Natomiast po upływie trzech miesięcy od daty publikacji decyzji urzędu, w sytuacji, gdy nikt nie wniósł sprzeciwu, przedsiębiorca może otrzymać postanowienie o rejestracji znaku towarowego w Chinach. W ciągu następnych czterech tygodni wydane mu zostanie również elektroniczne świadectwo rejestracji.

Rejestracja znaku towarowego w Chinach – jak długo jest ważna?

Znak zarejestrowany w Chińskim Urzędzie Patentowym jest ważne przez 10 lat od momentu jego zgłoszenia. Po upływie tego czasu przedsiębiorca ma prawo wnioskować o przedłużenie swoich praw ochronnych o następną dekadę. Warto jednak pamiętać, że wniosek w tym celu należy złożyć nie później niż sześć miesięcy przed upływem ważności posiadanego certyfikatu rejestracji.

Dlaczego nie warto zwlekać z rejestracją znaku towarowego w Chinach?

Szybka rejestracja marki w Chinach jest ważna przede wszystkim z uwagi na liczne naruszenia w zakresie znaków towarowych. W Państwie Środka funkcjonuje bowiem zasada pierwszeństwa, na mocy której każdy może zgłosić dowolny znak do ochrony, a urząd w pierwszej kolejności rozpatruje wniosek, który wpłynął jako pierwszy. Chcąc stać się pełnoprawnym właścicielem marki w Chinach, nie należy więc zwlekać z procedurą rejestracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *