Praca w rolnictwie – czy daje szanse spełnienia i osiągnięcia zawodowego sukcesu?

Rolnik chodzacy po polu

Na ogólne na zadowolenie z pracy ma wpływ wiele różnych aspektów. Często nie uświadamiamy sobie, że praca zawodowa zajmuje większą część życia. Od tego jaki będzie poziom zadowolenia z pracy zależy jakość całego naszego życia. Niektóre zawody są wprost kojarzone z zadowoleniem z wykonywanej pracy. Są to tak zwane zawody prestiżowe, na przykład takie jak prawnik, lekarz, prywatny przedsiębiorca. A jak wygląda sytuacja w odniesieniu do zawodu rolnika? Czy praca w rolnictwie kojarzona jest z sukcesem zawodowym?

Jak wygląda praca w rolnictwie?

Rolnik, to jeden z najbardziej tradycyjnych zawodów. W przeszłości zawód rolnika przeważnie przechodził z ojca na syna. W dzisiejszych czasach, wybór tego zawodu jest już bardziej świadomy.

Współczesny rolnik bardziej przypomina przedsiębiorcę. Obecnie praca w rolnictwie polega na przygotowaniu, obsianiu lub obsadzeniu i pielęgnacji roślin. Niejednokrotnie są to uprawy wielohektarowe. Zakres prac w poszczególnym gospodarstwie zależny jest od areału i typu uprawy.

Jedną z wielu możliwości jest wykorzystanie ziemi pod drzewka owocowe. Osoba pracująca w tym zawodzie, powinna posiadać umiejętność ocenienia jakości gleby, zasad jej nawożenia i przygotowania pod poszczególne sadzonki.

Ważna jest również umiejętność rozpoznawania chorób roślin i identyfikacja szkodników żerujących na roślinach. priorytetowym zajęciem rolnika jest uprawianie ziemi. Często jest ono połączone z hodowlą zwierząt. Taki dział gospodarki, jak rolnictwo, charakteryzuje się tym, że w praca trwa w nim cały rok. Z rolnictwem związana jest pewna sezonowość i występujący w pewnych okresach nawał prac polowych.

Jakie są zarobki w rolnictwie?

Wysokość zarobków rolnika jest przede wszystkim uzależniona od wielkości i charakteru gospodarstwa. Zawód rolnika nie jest dla każdego, przede wszystkim do jego wykonywania potrzebna jest ziemia. Wykonując ten zawód należy także być wytrzymałym i sprawnym fizycznie. Bowiem wiele prac, pomimo mechanizacji, wykonywanych jest przy użyciu siły fizycznej.

Warunki i jakość pracy w rolnictwie

Warunki pracy w rolnictwie uwarunkowane są takimi czynnikami jak:

 • zagadnienia związane z czasem pracy,
 • organizacja pracy,
 • mechanizacja,
 • nowe technologie.

Z kolei na jakość pracy w rolnictwie mają wpływ takie czynniki jak:

 • wewnętrzna jakość pracy,
 • umiejętności, ciągle kształcenie, rozwój zawodowy,
 • elastyczność,
 • organizacja pracy,
 • umiejętność pogodzenia pracy zawodowej z życiem pozazawodowym,
 • efektywność pracy,
 • różnorodność.

Czynniki te wielokrotnie się nakładają i są od siebie uzależnione. Niektóre z nich mają duży wpływ na jakość pracy w rolnictwie, inne mniejszy. Najistotniejsze są warunki pracy, ponieważ w sposób bezpośredni wpływają na ogólne samopoczucie i zdrowie pracownika zatrudnionego w rolnictwie.

Poziom zadowolenia z pracy w rolnictwie

Pole z pszenicą
Źródło: Pixabay.com

Według ogólnodostępnych badań, poziom zadowolenia z pracy w rolnictwie jest wysoki. Zawód rolnika również znajduje się na liście zawodów zaliczanych do wysokiego poziomu zadowolenia z ich wykonywania.

Osoby pracujące w rolnictwie są bardziej zadowolone ze swojej pracy, jak z osiąganych dochodów. Na ogólne zadowolenie z wykonywania danego zawodu mają wpływ takie czynniki jak: zarobki, przywiązanie do swojego miejsca pracy, relacje z innymi ludźmi. Ten ostatni czynnik w mniejszej skali dotyczy rolników, bowiem większość z nich to osoby pracujące na zasadzie samozatrudnienia i nie mające licznych kontaktów z przełożonymi i współpracownikami. Większość rolników jest spełnionych w swojej pracy i z powodzeniem może osiągnąć sukces zawodowy.

Jak czerpać satysfakcję z pracy w rolnictwie?

Praca rolnika polegająca w głównej mierze na prowadzeniu upraw, może być satysfakcjonująca. Jednak, aby tak się stało potrzebne jest pewność, że praca da poczucie stabilizacji. Poziom zarobków jest tu kwestią niebagatelną, ponieważ wpływa na ogólny poziom życia. Jednak zarobki, to nie wszystko. Na poziom satysfakcji z wykonywanej pracy ma również  wpływ różnorodność wykonywania prac i zadowolenie z osiąganych wyników.

Artykuł powstał przy współpracy z:

Artykuł napisała:
Joanna W. miłośniczka wsi, szczęśliwa mama i babcia

Źródła:

 • http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja22014.pdf.

Jeden komentarz

 1. Author

  Mój tata jest rolnikiem i ja wiem, jak ważne jest dla niego to co robi. Satysfakcja zebranych plonów to dla niego ogromna radość 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *