Spółka akcyjna – dla kogo?

Osoba szuka na swoim laptopie informacji o spółce akcyjnej

Spółka akcyjna stanowi formę działalności kapitałowej, opierającej się na obiegu papierów wartościowych, znajdujących się w posiadaniu wspólników. Jej osobowość prawna inicjowana jest po wpisaniu do ewidencji przedsiębiorców, stanowiącego część Krajowego Rejestru Sądowego. Warto wiedzieć, kiedy założenie działalności jest dobrym rozwiązaniem.

Charakterystyka spółki

Kapitał zakładowy składa się z akcji o równej wartości, które mogą być kupowane i sprzedawane na giełdzie. Działalność regulowana jest przez Kodeks spółek handlowych. Akcje dzieli się na zwykłe oraz uprzywilejowane. Właścicielom pierwszych z nich przysługuje jeden głos w ramach walnych zebrań. W przypadku akcji uprzywilejowanych respektowane są natomiast inne prawa co do wypłacanych dywidend oraz sposobu głosowania na zgromadzeniach. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Ich ryzyko ogranicza się tylko do wysokości wprowadzonego kapitału. Minimalna wartość akcji wynosi 1 grosz. Kapitał zakładowy nie powinien być niższy niż 100 000 zł. W ramach działalności wyróżnia się akcje imienne i na okaziciela, sportowe i gotówkowe, zwykłe i uprzywilejowane. Są one niepodzielne, a ich cena emisyjna nie może być niższa od wartości nominalnej. Zysk dzielony jest pomiędzy akcjonariuszami proporcjonalnie do wysokości udziałów. Każdy wspólnik ma prawo do:

  1. otrzymania dywidendy w przypadku podziału majątku
  2. zabierania głosu w trakcie walnego zebrania
  3. zarządzania papierami wartościowymi

Wśród obowiązków należy natomiast wskazać:

  1. wniesienie wkładu na akcje;
  2. powtarzające się świadczenia niepieniężne związane z papierami imiennymi;
  3. zwrócenie zobowiązań, które zostały niezależnie przez akcjonariusza pobrane.

Zalety

Spółka akcyjna stanowi świetne rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw, pragnących nawiązać współpracę z zewnętrznymi podmiotami, mogącymi wnieść duży kapitał. Jest ona również wymaganą formę działalności w przypadku banków i firm ubezpieczeniowych. Nazwa spółki może mieć charakter osobowy, przedmiotowy lub mieszany. Powinno się w niej również znaleźć określenie prawnej formy działalności. Spółkę należy wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego, składając odpowiedni wniosek. Wymagane jest ponadto zgłoszenie do urzędu skarbowego danych uzupełniających, dotyczących numerów rachunków bankowych, liczby pracowników, adresu firmy itd.

Spółka akcyjna jest świetną opcją dla osób, pragnących założyć dużą firmę. Chcąc uzyskać szczegółowe informacje na temat tego typu działalności, warto odwiedzić stronę  https://mylegalstore.com/pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *