Czy za halę namiotową należy odprowadzać podatek od nieruchomości?

Kobieta oblicza podatek za hale namiotową

Artykuł partnera.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle. A co z obiektami takimi jak hale namiotowe – czy przedsiębiorca prowadzący w nich sprzedaż, urządzający targi itp. musi płacić podatek od nieruchomości? Sprawdź obowiązujące przepisy i stanowisko organów podatkowych.

Za co płacimy podatek od nieruchomości

Regulacje dotyczące podatku od nieruchomości znajdujemy w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z tymi przepisami, opodatkowaniu podlegają grunty, budynki oraz budowle. Nie wspomniano w nich natomiast o konstrukcjach takich jak hale namiotowe – czy to wykorzystywane w celach prywatnych, czy na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Z pewnością hale namiotowe nie klasyfikują się jako grunty ani budynki. Jak wyjaśniono na stronie https://przyjazne-deklaracje.pl/hala-namiotowa-podatek-od-nieruchomosci/ , aby rozstrzygnąć kwestię ich opodatkowania, należy posłużyć się nie tylko wspomnianą ustawą, ale też przepisami Prawa budowlanego.

Zgodnie z nimi, budowla to obiekt budowlany, który nie jest ani budynkiem, ani obiektem małej architektury. Budowlą będzie też urządzenie związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu. Zasadniczo hala namiotowa nie spełnia tej definicji. W Prawie budowlanym znajdujemy natomiast pojęcie tymczasowego obiektu budowlanego – to właśnie w tej kategorii należy sklasyfikować halę namiotową.

Tymczasowy obiekt budowlany

Jak wskazuje Prawo budowlane, tymczasowy obiekt budowlany to obiekt niepołączony na stałe z gruntem, przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej. Zasadniczo przewidziany do rozbiórki bądź przeniesienia gdzie indziej. Ustawa wymienia przykłady takich obiektów, to m.in. kioski uliczne, pawilony sprzedaży czy przykrycia namiotowe. Jak można się domyślić, hale namiotowe podlegają właśnie tej ostatniej kategorii.

Tymczasowe obiekty budowlane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Aby hala namiotowa spełniała warunki do uznania ją za taki obiekt, musi istnieć techniczna możliwość jej przeniesienia oraz nie może być trwale związana z gruntem. Istotną kwestią jest też przeznaczenie do użytku na okres krótszy niż jej trwałość techniczna. W tym kontekście hale rozstawiane np. na czas targów, imprez plenerowych, sezonowej sprzedaży itp. bez wątpienia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Kiedy trzeba zapłacić podatek od hali namiotowej

Niestety, przepisy pozostawiają jednak pole do wątpliwości na tyle szerokie, że w rzadkich przypadkach organy podatkowe mogą zakwestionować stanowisko właściciela hali namiotowej, który podatku od nieruchomości za nią nie zapłacił. W przeszłości zdarzało się, że za budowle wymagające uiszczenia tej daniny uznawane były np. hale namiotowe przez lata funkcjonujące w jednym miejscu, posiadające dach, fundamenty itp. 

Serwis Przyjazne Deklaracje zaleca w razie wątpliwości wystąpić o indywidualną interpretację organu podatkowego. Nawet jeśli urząd uzna, że dana hala namiotowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, podatnik będzie mógł spać spokojnie i przedłożyć uzyskaną odpowiedź w razie kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *