Analiza finansowa – zalety i wady

Drobne pieniądze ułożone w słupku

Analiza finansowa to jedno z popularniejszych narzędzi do badania efektywności pracy przedsiębiorstwa. Aby można jednak mówić o efektywności, konieczna jest trafność wyborów i decyzji podejmowanych w firmie.

Kilka istotnych zalet analizy finansowej

Nie da się ukryć, że skuteczna analiza to korzyści dla przedsiębiorstwa. To nie tylko ocena rentowności i płynności, ale również możliwość zmiany strategii działania, by w przyszłości ograniczyć konsekwencje złych decyzji i zwiększyć dochody przedsiębiorstwa. Co tak naprawdę daje analiza finansowa?

1. Miarodajna ocena funkcjonowania firmy, z uwzględnieniem obszarów.
2. Zidentyfikowanie minusów przedsiębiorstwa oraz wdrożenie skutecznego planu naprawy.
3. Wnioski, które pozwolą zrozumieć niepowodzenia.
4. Możliwość przygotowania odpowiedniej strategii, która przyniesie sukces.
5. Motywacja pracowników do lepszej pracy.

Analiza wskaźnikowa – mierniki

Do najpowszechniejszych mierników należy zaliczyć ROA oraz ROE. Oba wskaźniki są niezwykle istotne. ROA to zdolność przedsiębiorstwa go mnożenia zysków. Określa efektywność działań firmy i ma najczęściej zastosowanie w branżach opartych na majątku rzeczowym.
ROE to zdolność przedsiębiorstwa do kontynuowania bądź zaprzestania działalności w dłuższym horyzoncie czasowym.

Analiza wskaźnikowa a podejmowanie decyzji

Mimo wielu zalet, analiza wskaźnikowa jest krytykowana za jej nieprzydatność w obliczu podejmowania istotnych decyzji. Dlaczego?

1. Jest wrażliwa na pewne normy rachunkowości, dlatego wyniki często nie są miarodajne w przypadku porównywania przedsiębiorstw.
2. Koniunktura gospodarcza i sezonowość popytu może zaburzyć wyniki.
3. Analiza ta nie uwzględnia inflacji.
4. Niestety analiza kontroluje tylko dane przeszłe, zatem wyniki przyszłościowe są trudne do przewidzenia.
5. Dane to głównie zysk księgowy, który nie jest gwarantem przetrwania przedsiębiorstwa.
6. Analiza nie uwzględnia poziomu ryzyka.

Mimo kilku niedogodności, narzędzie pozwala skutecznie zarządzać nawet dużym przedsiębiorstwem. Dlatego analiza finansowa jest często wybierana głównie przez samych zarządzających, by wpłynąć na przyszłe losy firmy.

Artykuł powstał we współpracy z Narzędzie do analizy finansowej – eanaliza.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *